a

Menu

Design sprint

In organisaties bestaat de neiging om eerst uitvoerig naar een uitdaging te kijken, erover te denken en dan een plan te maken voordat er daadwerkelijk iets wordt gedaan. Dit patroon zorgt dat er niet zo makkelijk vernieuwing tot stand komt.

Het vele praten zorgt voor een praatcultuur, terwijl innovatie eigenlijk vraagt om iets anders.
Iedereen voelt op z’n klompen aan dat er een ander soort houding nodig is. Minder praten, meer doen. Maar hoe?

Vanuit organisaties wordt steeds vaker met gezonde nieuwsgierigheid en jaloezie gekeken naar andere werkvelden. De werkwijze van ontwerpers wordt steeds vaker ingezet voor vraagstukken in organisaties. Ontwerpers bedenken tenslotte de handigste dingen. Innovaties die de wereld voorgoed veranderen.

Design thinking: denken als ontwerpers

Ontwerpers werken heel anders dan in een gemiddelde organisatie wordt gedaan. Ontwerpers zijn gewend om te leren door iets te creëren. Zij onderzoeken liever in praktijk wat wel of niet werkt. Omdat een plan nooit precies de uitkomst kan voorspellen en de werkelijkheid vaak een stuk rommeliger verloopt dan we op voorhand kunnen bedenken, betrekt de ontwerper alle onzekerheden juist in het creatieproces. Design Thinking is een manier van denken. Leren door te doen. Het experiment als enige weg om erachter te komen wat werkt.

Dit denken als ontwerper is ook geschikt om creatieve oplossingen te bedenken voor maatschappelijke -en organisatievraagstukken. 

Organisaties die willen werken aan een creatieve, innovatieve organisatiecultuur stimuleren design thinking, zodat medewerkers ‘proberend leren’ en veel sneller kunnen testen wat werkt en wat niet. Zo wordt heel wat tijdverspilling tegengegaan. Er wordt geen onnodige tijd besteed aan uitvoerige plannen of overleggen over die plannen. Direct van denken naar doen. Jullie kunnen deze principes met onze hulp óók toepassen. Bij Huis van Vernieuwing werken ervaren ontwerpers, strategen en facilitators.

Wat is een designsprint?

Om innovatie te versnellen kan een designsprint worden ingezet. In 3-5 dagen kan een (multidisciplinair) team het probleem verhelderen, oplossingen bedenken en concrete experimenten vormgeven zodat de organisatie kan testen wat werkt.

Wanneer is een designsprint geschikt?

Er is een probleem dat al langere tijd blijft liggen, omdat het tijd kost om mensen bij elkaar te brengen en tot oplossingen te komen

Het probleem is helder en concreet

Jullie vinden dit probleem belangrijk genoeg om mensen 3-5 dagen vrij te maken voor een design sprint

Jullie verwachten geen perfecte oplossing, maar wel een tastbaar begin (experiment) als starpunt voor verdere ontwikkeling

Hoe gaat een designsprint in z’n werk?

Een designsprint bestaat uit een aantal verschillende fases. Oorspronkelijk wordt voor iedere fase een dag uitgetrokken. Afhankelijk van het vraagstuk is het ook mogelijk om het in drie of vier dagen te doen.

Fase 1. De vraag. We verkennen de vraag en onderzoeken verschillende perspectieven op het probleem.

Fase 2. Het denkwerk. We brainstormen via creatieve denktechnieken.

Fase 3. Ideeënvorming. Uit alle ideeën die er zijn wordt een selectie gemaakt van ideeën die relevant zijn én kansrijk. Voor de meest kansrijke ideeën wordt een storyboard gemaakt.

Fase 4. Prototypering. Van de beste oplossingen wordt een prototype gemaakt: een presentatie van het eindresultaat (de testversie van een product of dienst).

Fase 5. Testen. Klanten of cliënten krijgen de prototypes te zien en geven hier feedback op.

Wij onderscheiden ons door onze creatieve, visuele aanpak waardoor de design sprint niet alleen vernieuwende ideeën oplevert, maar ook op een overzichtelijke, visuele manier wordt vastgelegd.

Voordelen van een design sprint:

Met kleine en grote groepen werken aan concrete experimenten, zodat jullie kunnen leren door te doen

Lerende organisatie in praktijk

Verschillende perspectieven verkennen

In een relatief kort tijdsbestek maximale aandacht en focus op het onderwerp

Outside the box denken

Vernieuwende oplossingen

Werken aan verschillende prototypes/ ontwerpen

Concrete experimenten vormgeven om te testen

Activeert en motiveert

Energiek samenwerken op een gestructureerde manier

Goede begeleiding

Hoe pakken we het aan?

FASE 1. INTAKE

We bespreken vooraf met jou de verschillende uitdagingen en doelstellingen waar je als team of afdeling mee worstelt. Samen verhelderen we de vraag waar jullie inzicht in willen hebben. Met elkaar zorgen we dat de opgave en jullie ultieme uitkomst helder is. Als wij denken dat een Design Sprint inderdaad de meest passende vorm is, maken wij een voorstel. Er zijn ook alternatieven mogelijk, zoals losse creatieve strategiesessies of een creatieve hackathon.

FASE 2. ONTWERP

Op basis van jullie vraag of uitdaging ontwerpen een design sprint op maat. We bereiden ons goed voor: welke stakeholders betrekken we, hoeveel tijd investeren we in de design sprint en wat is er voor nodig om aan het einde van de design sprint concrete experimenten te presenteren? Onze facilitators ontwerpen de strategie en werkvormen die passen bij het onderwerp.

FASE 3. DESIGN SPRINT

Tijdens de design sprint zetten wij ons team in: onze facilitators zorgen voor heldere instructies, strakke begeleiding, relevante interactie, creativiteit en een veilige sfeer. Gezamenlijk werken jullie aan de uitdaging waar jullie voor staan. We werken toe naar concrete ontwerpen en experimenten om die te gaan testen. In overleg zetten wij tekenaars van Huis van Verbeelding in, die live de prototypes uitwerken in een visueel ontwerp.

Vind je het interessant om onder onze begeleiding een design sprint te organiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
We denken graag met je mee of een creatieve hackathon inderdaad de meest passende vorm is.