a

Menu

Creative Changemakers Class

Voor een innovatieve organisatiecultuur zijn Creative Changemakers nodig

De Creative Changemakers Class ontwikkelt persoonlijk leiderschap om in een organisatie te vernieuwen door middel van zakelijke creativiteit. De maatschappij heeft creativiteit meer dan ooit nodig. Organisaties hebben creativiteit meer dan ooit nodig. We staan de komende decennia voor grote uitdagingen. Oude systemen, diensten en producten volstaan niet meer. Er is behoefte aan vernieuwing en innovatie. Hiervoor is een cultuur nodig waarin nieuwe ideeën ruimte krijgen, waarin medewerkers creatief en flexibel zijn en waarin teams leren door te experimenteren.

Creativiteit, innovatie en ideeënvorming: dat zijn dé vaardigheden van de beroepsbevolking van de toekomst. Een Creative Changemaker draagt bij aan een creatieve, innovatieve organisatiecultuur door in het dagelijks handelen te kijken naar de ruimte tussen de regels en te kiezen voor een creatieve aanpak. Creativiteit bevordert vindingrijkheid, zet aan tot experimenteren en helpt om tot frisse oplossingen te komen voor de uitdagingen die de organisatie heeft. 

Als Creative Changemaker ben je in de organisatie inzetbaar om in jouw eigen team, of in andere teams te ondersteunen bij een creatieve aanpak en mee te denken over verandering, weerstand en draagvlak.

Deze opleiding is uniek in Nederland. Nergens anders is er zoveel aandacht voor de mindset, kennis en praktische skills die nodig zijn in vooruitstrevende organisaties.

Niveau: HBO+

         6 dagen

       2850 ex BTW

Vragen?

We beantwoorden hier alvast de meest gestelde vragen:

Inhoud

Het programma richt zich op jouw persoonlijke ontwikkeling tot Creative Changemaker. Het programma bestaat uit 6 inhoudelijke sessies, die met elkaar samenhangen. Tussen de sessies door krijg je een integratie en reflectieopdracht. Ook is er op twee momenten een 1 op 1 coaching, om aan te sluiten bij jouw unieke context en ontwikkelpunten.

Sessie 1: Reis naar vernieuwing: verandering begint bij jezelf

Sessie 2: Verandering en ondersteunende groepsdynamiek

Sessie 3: Experimenteel werken en georganiseerde creativiteit

Sessie 4: Inspireren en motiveren met verandertaal en verhalen

Sessie 5: Effectief samenwerken door visueel te werken

Sessie 6: Intern een creatieve beweging op gang brengen

 

Over de sessies

 

Sessie 1. Reis naar vernieuwing: verandering begint bij jezelf

Ben jij klaar om de reis naar vernieuwing aan te gaan? In de eerste sessie van onze Creative Changemakers Class gaan we dieper in op het belang van jouw rol als pionier, als Creative Changemaker die voorop loopt in het creëren van verandering. In deze sessie ontdek je hoe je van binnenuit, bottom-up kunt werken aan een innovatieve en creatieve organisatiecultuur.

Deze sessie geeft je verhelderende inzichten die je helpen om voor te troepen uit te lopen:

 • Inzicht in cultuur: Ontdek wat cultuur werkelijk is en welke factoren het in stand houden. Begrijp de essentie van een organisatiecultuur en hoe deze invloed heeft op innovatie en creativiteit.
 • Onderzoek naar jouw organisatiecultuur: Verken de kenmerkende elementen van de cultuur in jouw eigen organisatie. Begrijp hoe deze elementen jouw werkplek vormgeven en welke kansen er liggen voor positieve verandering.
 • Reflectie op jouw rol en ambities: Breng helderheid in jouw persoonlijke rol en ambities als Creative Changemaker. Ontdek hoe je jouw unieke talenten en vaardigheden kunt inzetten als katalysator voor innovatie.

Sessie 2. Verandering en ondersteunende groepsdynamiek

Als Creative Changemaker werk je vaak samen met anderen om verandering te realiseren. Maar hoe verhoud je je tot anderen, hun emoties over verandering en eventuele weerstand? Hoe krijg je verschillende collega’s mee op jouw creatieve reis? In de tweede sessie van onze Creative Changemakers Class gaan we dieper in op groepsdynamiek en de uitdagingen die daarbij komen kijken. Deze sessie zal je helpen om steviger in je schoenen te staan als Creative Changemaker in relatie tot je omgeving.

Deze sessie helpt je om meer stevigheid te ontwikkelen, als Creative Changemaker in relatie tot je omgeving:

 • Doorbreken van automatische patronen in groepsdynamiek: Ontdek hoe je automatische patronen in een groep kunt herkennen en doorbreken. Leer nieuwe strategieën en interventies om de dynamiek te veranderen en een positieve invloed uit te oefenen op de groep.
 • Weerstand wegnemen: Leer hoe je weerstand een plek kunt geven, zonder in te leveren op de motivatie om te vernieuwen.
 • Bewustzijn van je eigen rol: Word je bewust van je eigen rol als Creative Changemaker in het groepsproces. Ontdek hoe je jouw unieke kwaliteiten en vaardigheden kunt inzetten om anderen te inspireren en te begeleiden op weg naar verandering.

Sessie 3. Experimenteel werken en georganiseerde creativiteit

We zijn halverwege onze reis naar vernieuwing en het is tijd om te experimenteren! In de derde sessie van onze Creative Changemakers Class gaan we onze avontuurlijke mindset verder versterken. Je leert hoe je kunt experimenteren in je werk, zonder dat dit risico’s oplevert voor de organisatie. Daarnaast ontdek je hoe je creativiteit op een georganiseerde manier kunt inzetten in jouw dagelijkse praktijk. Chaos gaat niet zonder orde!

 • Experimenteren als motor voor innovatie: Leer hoe je op een veilige manier kunt experimenteren, waarbij je binnen de kaders van je werk nieuwe ideeën en concepten kunt verkennen en testen.
 • Georganiseerde creativiteit: Leer hoe je creativiteit op een georganiseerde manier kunt integreren in je werk. Je ontwikkelt de vaardigheden om op het juiste moment door verschillende fasen van creatief, kritisch en praktisch denken te gaan.
 • Passende werkvormen: Je leert hoe je in jouw werk passende werkvormen kunt ontwerpen die aansluiten bij jouw specifieke context. Zo heb je altijd tools die aansluiten bij jouw werk.

Sessie 4. Inspireren en motiveren met verandertaal en verhalen

Op onze reis naar vernieuwing is het tijd om samen rond het kampvuur te zitten en verhalen te delen. Inspirerende leiders maken gebruik van verbeeldingskracht in hun taalgebruik, om ervoor te zorgen dat hun missie een gedeelde missie wordt. Het delen van informatie draagt niet bij aan vernieuwing van de cultuur. Elkaar inspireren wel. De taal die je gebruikt heeft invloed op het draagvlak voor jouw ideeën en veranderingen binnen de organisatie.

In deze class leer je effectiever te communiceren en samenwerken door visueel te werken:

 • Stoppen met informeren en starten met inspireren: Ontdek hoe je door middel van effectieve taalkeuzes en boodschappen anderen kunt motiveren en betrekken bij verandering.
 • Inzetten van persoonlijke verhalen voor verandering: Leer hoe je jouw persoonlijke verhalen kunt inzetten als instrument voor verandering. Oefen met het overbrengen van krachtige en inspirerende boodschappen die anderen in beweging zetten.
 • Vergroten van impact met eenvoudige verteltechnieken: Verfijn jouw vertelvaardigheden en leer eenvoudige technieken om meer impact te maken met jouw boodschap. Ontdek hoe je de aandacht vasthoudt, emoties oproept en een blijvende indruk achterlaat.

Sessie 5. Effectief samenwerken door visueel te werken

In organisaties vertrouwen we vaak sterk op verbale taal. We hebben overleggen om ideeën te vormen, elkaar te informeren, af te stemmen en afspraken te maken. Gemiddeld besteden Nederlanders een kwart van hun werktijd aan vergaderingen. Een organisatie waarin veel wordt gesproken ontwikkelt al snel een praatcultuur. Semantische discussies met containerbegrippen en jargon kunnen innovatie in de weg staan. Juist daarom is er behoefte aan een concreet, gezamenlijk beeld

 • Basis van visuele communicatie: Leer de basisprincipes van visuele communicatie door middel van zakelijk tekenen. Ontdek hoe je met eenvoudige visuele elementen complexe ideeën kunt overbrengen en communicatie kunt verrijken.
 • Conversaties concreet en tastbaar maken: Leer hoe je met behulp van visuele communicatie een gesprek concreet en tastbaar kunt maken, als alternatief voor abstract jargon.
 • Toepassen van concrete visuele werkvormen: Leer concrete visuele werkvormen toe te passen om verandering te ondersteunen. Ontdek hoe je visuele tools en technieken kunt gebruiken om samenwerking en betrokkenheid te vergroten binnen teams en organisaties.

Sessie 6. Intern een creatieve beweging op gang brengen

Het is tijd om de kennis, inzichten en tools die je hebt opgedaan te integreren in jouw werk. Maar het op gang brengen van een verandering in je eentje kan een eenzame strijd zijn. Je hebt gelijkgestemde collega’s nodig die elkaar voeden, motiveren en samen kunnen lachen om een mislukt experiment. In deze sessie van de Creative Changemakers Class zet je concrete eerste stappen om een sneeuwbaleffect te creëren binnen jouw werkomgeving.

 

In deze class zet je concrete eerste stappen om in jouw werkomgeving een sneeuwbaleffect vorm te geven:

 • Handvatten voor het creëren van een creatieve beweging: Ontvang praktische handvatten om binnen jouw organisatie een creatieve beweging op gang te brengen, zonder dat dit ten koste gaat van je reguliere werkzaamheden. Ontdek strategieën en benaderingen om anderen te betrekken bij veranderingen en vernieuwing.
 • Beweging creëren onder én boven de radar: Leer hoe je laagdrempelig beweging kunt creëren, zonder daarvoor de formele, stroperige weg af te leggen.
 • Belemmerende overtuigingen: Ontdek hoe je belemmeringen ten aanzien van je eigen impact kunt identificeren en omzetten naar constructieve overtuigingen.
Voor wie

De in house Creative Changemakers Class is een HBO+ ontwikkeltraject, dat geschikt is voor organisaties die willen werken aan een creatieve, innovatieve organisatiecultuur. Intern kan een groep van 15 deelnemers worden samengesteld. Deelnemers die zichzelf kunnen voorstellen als creatieve koplopers, vernieuwers & veranderaars.

Onze deelnemers hebben in hun werk te maken met ideeënvorming. Zij werken met complexe vraagstukken en hebben vaak te maken met groepen. Onze deelnemers werken als: leidinggevende, projectmanager, programmamanager, adviseur, scrummaster, lean consultant, trainer.

Organisatiecultuur en organisatieontwikkeling

Persoonlijk leiderschap

Van reactief naar proactief

Zakelijke creativiteit

Weerstand omzetten

Kleine groepen

Individuele feedback en coaching

Eigen voorbeelden meenemen en bespreken

Actief, interactief programma

In gesprek over In House opleiding

De Creative Changemakers Class wordt op aanvraag ook intern verzorgd. We hebben in verschillende organisaties al groepen Creative Changemakers opgeleid: gangmakers en voorlopers voor een creatieve, innovatieve organisatiecultuur! 

IN HOUSE OPLEIDING >

Wil je eerst in gesprek?
Plan bij ons jouw 1 op 1 innovatiecall in, om te ontdekken of de Creative Changemaker Class bij jou past:

Resultaten

Organisaties die investeren in Creative Changemakers, werken aan sociale innovatie en een creatieve, innovatieve organisatiecultuur. Organisaties die hierin voorop lopen blijven flexibel in het denken over huidige en toekomstige uitdagingen. Het aanpassingsvermogen van de organisatie wordt vergroot. De Creative Changemakers maken verandering tastbaar, democratisch én leuk, waardoor het gemakkelijker wordt om medewerkers hierin mee te nemen. 

Na dit halfjaarprogramma hebben deelnemers de juiste mindset en vaardigheden om in de organisatie te werken aan een innovatieve, creatieve werkcultuur.

De deelnemers aan de in house Creative Changemakers Class hebben het volgende bereikt:
• Begrip van de eigen organisatie en huidige organisatiecultuur
• Begrip van het spanningsveld tussen historie en innovatie
• Intrapreneurschap: een proactieve houding
• Communiceren op een inspirerende, motiverende manier
• Omgaan met groepsdynamiek en weerstand
• Zakelijke creativiteit vormgeven en toepassen

Ervaringen van deelnemers

Ineke Kievit, gemeente Goeree-Overflakkee
“Begin februari dit jaar startte ik, met nog 14 deelnemers, met de Creative Changemaker Class, voor Creatieve Koplopers, vernieuwers & veranderaars, die toffe ideeën hebben, zien dat het anders of zelfs beter kan en beweging willen creëren. Dat sprak me enorm aan en ik kon nog wel een extra duwtje gebruiken. Wat zijn we gegroeid dit jaar in hoofd, hart en handen en wat hebben we veel van elkaar geleerd. Ik ben Creative Changemaker en breng het vuurtje verder!”

Sander Eising, woningcorporatie Mercatus
“De Creative Changemaker Class is de investering zeker waard. Binnen mijn organisatie word ik nu vaak gevraagd om (online) sessies te helpen voorbereiden. Dit doe ik samen met mijn collega die ook meedeed aan de Class en het gaat hartstikke goed. Nu heb ik de gereedschappen om werk in een andere vorm te gieten en mijn boodschap met creatieve middelen te ondersteunen. Iets dat ik daarvoor niet deed.”

Sabine van den Oever – stichting Achmea Rechtsbijstand
“Door te kunnen sparren met gelijkgestemden die bij andere organisaties werken en door te reflecteren op mijn eigen gedrag, ben ik me nog bewuster geworden van wat ik doe en waarom ik dingen doe. Ik ben scherper geworden in signaleren en analyseren van patronen en gedrag bij mijzelf en in de organisatie. Daarover ga ik in gesprek en dat doe ik nu authentieker en veel meer vanuit mezelf. En dat werkt superfijn. Voor mij, maar ook door mijn omgeving wordt het gewaardeerd.”

Matthijs Fransen – ABN Amro
“In september ben ik gestart met de Creative Changemaker Class, Vandaag hebben we een inspirerende laatste dag gehad. Geweldig om dat met deze groep te mogen doen! Ik neem meer ruimte voor creativiteit op de werkvloer en dat wordt gewaardeerd. Ik val meer op en trek daardoor interessante vragen en opdrachten aan. Zo kan ik steeds vaker bijdragen aan een creatieve aanpak. De energie is inspirerend. Iedere verandering gaat stap voor stap, ook dan is er beweging.”

Roos van der Meer – Communicatieadviseur
“Ik heb dit programma als heel waardevol ervaren. Mijn zelfvertrouwen als veranderaar is gegroeid en mijn ambitie op het werk is veranderd. Ik had een bepaalde groei in functies voor ogen, maar door de Creative Changemaker Class wil ik graag de kant van innovatie op. Ik organiseer nu inspiratiesessies voor het team en ik ben aan het kijken hoe ik dat kan uitbreiden richting de hele organisatie. De eerste stappen ben ik al aan het zetten samen met een collega. Wat ook leuk is, is dat ik kan sparren met deelnemers uit de groep die hier al ervaring mee hebben.”

Romy uit het Broek, Nederlandse Defensie Academie
“Als Creative Changemaker draag ik nu bij aan een innovatieve organisatiecultuur door tussen de regels en procedures door mogelijkheden en ruimte te ontdekken met een creatieve mindset, ondernemende houding én een onderwijskundige blik! Creativiteit geeft nieuwe inzichten en helpt om tot frisse oplossingen te komen. Als Creative Changemaker breng ik bijvoorbeeld boodschappen tot leven middels storytelling, krijgen abstracte teksten kleur door zakelijke tekeningen en ontwikkel ik activerende en inspirerende werkvormen voor het onderwijs én vergaderingen.”

Investering

Meld je aan voor de Creative Changemakers Class en maak het verschil binnen jouw organisatie.

De investering voor de Creative Changemakers Class bedraagt € 2850 ex BTW.

In dit bedrag is inbegrepen:

 • Deelname aan zes interactieve trainingsdagen in een inspirerende omgeving
 • Reflectieoprachten tussen de trainingsdagen door
 • Twee keer een 1 op 1 contactmoment voor individuele coaching
 • Materialen tijdens de sessies
 • Drankjes, lunch en versnaperingen

Is er meer interesse vanuit jullie organisatie? De Creative Changemakers Class kunnen wij ook in house verzorgen. Klik hier voor meer informatie..

Data en aanmelden

Start april 2024

Sessie 1 – 18 april 2024
Sessie 2 – 16 mei 2024
Sessie 3 – 20 juni 2024
Sessie 4 – 12 september 2024
Sessie 5 – 10 oktober 2024
Sessie 6 – 7 november 2024

Investering € 2850 ex BTW

Inclusief:

 • zes interactieve opleidingsdagen, waarin je zakelijke creativiteit, vernieuwingskracht en veranderpotentieel een flinke boost krijgt
 • twee vaste trainers
 • twee keer 1 op 1 coaching over jouw eigen uitdagingen
 • professioneel verzorgde materialen
 • besloten community met gelijkgestemden
 • drankjes, lunch en versnaperingen

  Liever eerst in gesprek? Plan nu je 1 op 1 innovatiecall in, om te onderzoeken of de Creative Changemakers Class bij jou past:

  Start september 2024

  Sessie 1 – 17 september 2024
  Sessie 2 – 15 oktober 2024
  Sessie 3 – 12 november 2024
  Sessie 4 – 10 december 2024
  Sessie 5 – 21 januari 2025
  Sessie 6 – 11 februari 2025

  Investering € 2850 ex BTW

  Inclusief:

  • zes interactieve opleidingsdagen, waarin je zakelijke creativiteit, vernieuwingskracht en veranderpotentieel een flinke boost krijgt
  • twee vaste trainers
  • twee keer 1 op 1 coaching over jouw eigen uitdagingen
  • professioneel verzorgde materialen
  • besloten community met gelijkgestemden
  • drankjes, lunch en versnaperingen

  Liever eerst in gesprek? Plan nu je 1 op 1 innovatiecall in, om te onderzoeken of de Creative Changemakers Class bij jou past:

  Gerelateerde trainingen

  Creatief denken                    

  Leer de technieken om de creatieve denkkracht van jezelf en je team te vergroten. Dat betekent dat jullie voorbij de standaardoplossingen leren denken en daardoor met hagelfrisse ideeën en hernieuwde energie aan de slag gaan.

  Creatief faciliteren               

  Je hebt een belangrijke meeting, een presentatie, bijeenkomst of congres georganiseerd. Nu ben je nog op zoek naar een creatieve manier om een grote impact en blijvende indruk te maken.

  Motiverende gespreksvoering

  Je kent ze ongetwijfeld; van die momenten dat je op het werk tegen onzichtbare barrières oploopt. Plannen liggen op de plank te verstoffen, er zijn wel nieuwe ideeën en doelen maar daar zit geen beweging in, je wilt met iets beginnen maar weet niet precies waar en hoe.