a

Menu

Creatieve strategiesessies op maat

Willen jullie onder begeleiding creatieve oplossingen bedenken voor een urgent vraagstuk? Wij ontwerpen een programma op maat, speciaal voor jullie specifieke uitdaging.

Een sessie krijgt focus en energie als het gesprek ondersteund wordt door goede, creatieve werkvormen. Een werkvorm geeft deelnemers een kader en een heldere instructie voor het gesprek.

De werkvormen die wij inzetten boren het creatieve potentieel van het team aan. Iedereen heeft een creatieve geest, maar die moet nog wel even worden aangewakkerd. Als het nodig is, ontwerpen wij werkvormen op maat: daarmee komen jullie gegarandeerd van A naar Beter!

Voordelen van creatieve strategiesessies:

Outside the box denken

Kritisch en creatief denken

Activeert en motiveert

Energiek samenwerken

Vernieuwende oplossingen

Sessieplan met relevante werkvormen

Goede begeleiding

Voorbeelden van creatieve strategiesessies

We hebben al veel verschillende sessies ontworpen en begeleid. In de ene situatie hebben we aan een dagdeel genoeg, terwijl we in een andere situatie meerdere sessies nodig hebben. Dit hangt af van de complexiteit van het vraagstuk en hoeveel tijd al is geïnvesteerd in het onderwerp.

Thema’s waarvoor wij creatieve strategiesessies hebben ontwikkeld:

Visie op de toekomst

Vernieuwende oplossingen voor een complex vraagstuk

Teamkwaliteiten beter benutten

Verbeteren van de dienstverlening

Kernwaarden en hun praktische betekenis

Missie, visie, strategie

Meerjarenplan

Jaarplan en activiteiten

Brainstormsessies over diverse onderwerpen

Hoe pakken we het aan?

FASE 1. INTAKE

We bespreken vooraf met jou de verschillende uitdagingen en doelstellingen waar je als team of afdeling mee worstelt. Samen verhelderen we de vraag waar jullie inzicht in willen hebben. Met elkaar zorgen we dat de opgave en jullie ultieme uitkomst helder is.

FASE 2. ONTWERP

Op basis van jullie vraag of uitdaging ontwerpen we één of meer sessies op maat. Het aantal sessies dat nodig is, is afhankelijk van de complexiteit. We vinden het belangrijk dat er voldoende tijd is om de juiste dingen te doen. Zodat het niet voelt als ‘weer zo’n bijeenkomst’, maar als waardevolle tijdsinvestering, die tot concreet resultaat heeft geleid. Onze facilitator ontwerpt op maat het sessieplan en de creatieve werkvormen.

FASE 3. CREATIEVE STRATEGIESESSIE(S)

Tijdens de sessie zorgt de facilitator voor relevante interactie, creativiteit en een veilige sfeer. Gezamenlijk werken jullie toe naar een concreet en tastbaar resultaat, dat jullie in de organisatie kunnen delen. In overleg kan naast de facilitator een tekenaar van Huis van Verbeelding worden ingezet die live een getekend verslag maakt van de opbrengst, of een digitaal getekende praatplaat na afloop. Zo hebben jullie ook een zichtbaar resultaat.

De sessies die wij ontwerpen en faciliteren zijn live, hybride of online mogelijk.

Vind je het interessant om onder onze begeleiding een creatieve strategiesessie te organiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
We denken graag met je mee. Op basis van jullie speciale vraag maken wij een voorstel en prijsopgaaf.

Deze sessie organiseren op een inspirerende plek?

In het centrum van Den Haag hebben wij een inspirerende locatie gecreëerd: het Huis van Verbeelding. In een kleurrijke, creatieve setting kunnen teams (tot 18 personen) met elkaar samenwerken. Als jullie met ons samenwerken, komen wij graag naar jullie. Maar jullie zijn ook welkom bij ons, als jullie een keer in een ander soort omgeving willen werken.

Gerelateerde diensten