a

Menu

Creatieve hackathon

Bij een hackathon denk je misschien aan programmeurs in zwarte hoodies, die met liters energiedrank worden opgesloten in een donkere kelder, om in een dag of twee bestaande software te verbeteren of een volledig nieuwe applicatie te bouwen. Zo is de hackathon inderdaad ontstaan, als samensmelting van hack en marathon. Een groep mensen werkt non-stop aan oplossingen voor een probleem. De denkkracht wordt gebundeld.

Het fenomeen hackathon wordt inmiddels ook succesvol buiten de IT wereld toegepast, om in korte tijd tot innovatieve oplossingen te komen voor sociaal-maatschappelijke problemen of complexe uitdagingen in organisaties.

Wat is een creatieve hackathon?

In een creatieve hackathon gaan we met deelnemers uit jullie organisatie en eventuele relevante stakeholders aan de slag met een concreet, complex vraagstuk. Het type vraagstuk waar jullie niet zomaar een oplossing voor bedenken in de reguliere overleggen die jullie hebben. Het type vraagstuk waarvoor jullie denktijd nodig hebben. De creatieve hackathon gééft deelnemers die ruimte. Deelnemers worden 24-72 uur vrijgemaakt om intensief met elkaar samen te werken. De hackathon combineert hard werken met plezier maken.

Een creatieve hackathon maakt gebruik van de wijsheid en creativiteit van de groep, om tot innovatie te komen. Om de denkkracht aan te wakkeren begeleiden wij de groep aan de hand van gestructureerde creatieve werkvormen. Dit levert de organisatie vernieuwende voorstellen op.

Onze werkvormen helpen jullie om zowel creatief (outside the box) als kritisch te denken. We willen tenslotte ook een plan dat realiseerbaar is. Aan het einde van de hackathon kunnen jullie concrete ideeën presenteren, waar de organisatie direct mee aan de slag kan.

Wanneer is een creatieve hackathon geschikt?

Organisaties zetten een creatieve hackathon in op het moment dat zij worstelen met een grote uitdaging. Er is urgentie: een concreet probleem, waarbij veel mensen in de organisatie en daarbuiten betrokken zijn. Het is te complex om vanachter een bureau op te lossen. Met elke stakeholder vergaderen kost teveel tijd en vertraagt het proces van innovatie, dat nú wenselijk is.

Kortom

Er is een concreet probleem

Er is urgentie om tot vernieuwende oplossingen te komen

Er is een opdrachtgever die het deelnemersteam samenstelt

Er is bereidheid om mensen vrij te maken, zodat zij hun denkkracht kunnen inzetten voor het oplossen van een probleem

Hoe gaat een creatieve hackathon in z’n werk?

De hackathon is een hoge druk sessie: in relatief korte tijd wordt de denkkracht van het team gebundeld om tot vernieuwende oplossingen te komen voor een urgent probleem.

Het team, dat vaak bestaat uit mensen die elkaar nog niet goed kennen, wordt ‘opgesloten’ in een ruimte, met een urgent probleem én een duidelijk verlangen van de organisatie: kom met vernieuwende oplossingen.

Het vraagstuk, of meerdere vraagstukken wordt gepresenteerd door een expert, of belanghebbende, zodat het team helder heeft voor welke uitdaging het staat.

Onder onze begeleiding wordt het team, dat vaak uit kleinere teams bestaat, op strakke wijze door een proces van teamvorming geleid, om vervolgens via creatieve denktechnieken aan de slag te gaan met het probleem.

Het team wordt uitgedaagd om voorbij de huidige situatie en belemmeringen te denken. Om buiten de grenzen van het eigen werkveld te kijken en écht tot andere oplossingen te komen dan tot nu toe zijn bedacht.

Vaste onderdelen van de creatieve hackathon zijn:

  • Presentatie van het probleem
  • Teamvorming
  • Discussie
  • Creatief denken
  • Kritisch denken
  • Teampresentatie(s) van oplossingen
  • Juryrapport

Voordelen van een creatieve hackathon:

Met kleine en grote groepen nadenken over complexe uitdagingen

Verschillende stakeholders en hun perspectief betrekken

In een kort tijdsbestek maximale aandacht en focus

Creëert urgentie voor een onderwerp

Outside the box denken

Kritisch en creatief denken

Activeert en motiveert

Energiek samenwerken op een gestructureerde manier

Vernieuwende oplossingen

Goede begeleiding

Hoe pakken we het aan?

FASE 1. INTAKE

We bespreken vooraf met jou de verschillende uitdagingen en doelstellingen waar je als team of afdeling mee worstelt. Samen verhelderen we de vraag waar jullie inzicht in willen hebben. Met elkaar zorgen we dat de opgave en jullie ultieme uitkomst helder is. Als wij denken dat een Creatieve hackathon inderdaad de meest passende vorm is, maken wij een voorstel. Er zijn ook alternatieven mogelijk, zoals losse creatieve strategiesessies.

FASE 2. ONTWERP

Op basis van jullie vraag of uitdaging ontwerpen een creatieve hackathon op maat. Een hackathon organiseren is niet niks. Het is een instrument dat organisaties inzetten als ze urgentie willen creëren voor een bepaald thema. Vaak zijn de thema’s complex en een echte worsteling voor de organisatie. We bereiden dan ook goed voor: welke stakeholders betrekken we, hoeveel tijd investeren we in de hackathon en wat is er voor nodig om aan het einde van de rit concreet resultaat te zien. Onze facilitators ontwerpen op maat de strategie en werkvormen die passen bij het onderwerp.

FASE 3. CREATIEVE HACKATHON

Tijdens de hackathon zetten wij ons team in: onze facilitators zorgen voor heldere instructies, strakke begeleiding, relevante interactie, creativiteit en een veilige sfeer. Gezamenlijk werken jullie met eventuele stakeholders van buiten de organisatie aan de uitdagingen waar jullie voor staan. We werken toe naar concreet en tastbaar resultaat, dat jullie tijdens de grande finale aan de opdrachtgever(s) kunnen presenteren. In overleg zetten wij tekenaars van Huis van Verbeelding in, die gedurende de hackathon live tekenen wat de belangrijkste bevindingen zijn en met jullie toe werken naar een visuele pitch aan de opdrachtgever.

Vind je het interessant om onder onze begeleiding een creatieve hackathon te organiseren? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.
We denken graag met je mee of een creatieve hackathon inderdaad de meest passende vorm is.

Gerelateerde diensten